Thumb Author Valeria Sabater

Valeria Sabater

Psychology


Uteksaminert fra University of Valencia in 2004. Hun har en mastergrad i helse, miljø og sikkerhet på jobb som hun tok i 2005 og en mastergrad i Mental System Management: nevrokreativitet, innovasjon og den 6. sansen i 2016 (University of Valencia). Kollegialt nummer CV14913. Hun tok kurset i Ernæring og overvekt: fedmekontroll, tilbudt av National Autonomous University of Mexico (UNAM) . Hun har studert sosial og kulturell antropologi fra UNED. Valeria Sabater har jobbet med sosial psykologi, valgt og lært opp personell. Siden 2008 har hun vært en psykologi- og emosjonell intelligenstrener på ungdomsskoler og tilbyr psyko-pedagogisk støtte til barn med utviklings- og læreproblemer. I tillegg er hun en skribent og har mottatt flere litterære priser.

About the author

Graduated in Psychology from the University of Valencia in 2004. Master in Safety and Health at work in 2005 and Master in Mental System Management: neurocreativity, innovation and sixth sense in 2016 (University of Valencia). Collegiate number CV14913. He took the course Nutrition and obesity: overweight control, offered by the National Autonomous University of Mexico (UNAM) . Student of Social and Cultural Anthropology from UNED . Valeria Sabater has worked in the area of social psychology selecting and training personnel . Since 2008, she has been a psychology and emotional intelligence trainer in secondary schools and offers psycho-pedagogical support to children with development and learning problems. In addition, she is a writer and has received various literary awards.


Last articles

Revised Articles